نساجی و هوادار را از شبکه تبرستان ببینید!

شبکه تلویزیونی استان مازندران دیدار نساجی و هوادار را به طور زنده پخش خواهد کرد

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
دیدار نمایندگان لیگ برتری شهرهای تهران و قائمشهر به صورت زنده از شبکه تبرستان پوشش داده خواهد شد

جدال جذاب نساجی و هوادار روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۰ با قضاوت عباس راکی در ورزشگاه پاس قوامین تهران برگزار خواهد شد