مدیرعامل باشگاه هوادار به فدراسیون فوتبال می رود

محمدجواد رحیمی مدیرعامل و مصطفی سلیمانی مدیر حقوقی باشگاه هوادار به کمیته اخلاق می روند

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
در پی شکایت یکی از بازیکنان پیشین مجموعه از باشگاه هوادار بابت اختلاف حساب پیش آمده در دوره مدیریت قبلی،به طور طبیعی نفر نخست اجرایی فعلی باشگاه هوادار در کنار وکیل باشگاه جهت ادای پاره ای از توضیحات روز یک شنبه به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال می روند

خبر احضار مدیرعامل باشگاه هوادار به کمیته اخلاق در شرایط کنونی مشخص است که با چه انگیزه ای صورت گرفته اما محض اطلاع مخاطبان،چندین ماه گذشته بود که به پیشنهاد بازیکن شاکی و وکیل آن طرفین به دفتر مجموعه دعوت شده و محمدجواد رحیمی مدیرعامل باشگاه هوادار راه قانونی برون رفت و حل و فصل اختلاف حساب پیش آمده را طرح دعاوی ادعایی آن ها در کمیته وضعیت یا کمیته اخلاق برشمرد و خود وی پیشنهاد داد با توجه به آن که زمان حضور نامبرده مربوط به دوره مدیرعاملی فرد دیگری بوده است،تنها در صورت اثبات ادعای عدم تسویه حساب قرارداد و شائبه مطروحه در دریافتی های مالی و متعاقبا محکومیت مادی و قانونی که باید به طور رسمی متوجه مجموعه شود می تواند مجوز پرداخت آن را صادر نماید