گلر استقلال به هوادار پیوست؛آرشا شکوری هفتمین خرید بنفش پوشان!