بازی رو پیش بینی کن؛
ششصد گیگ اینترنت ثابت جایزه ببر!