رضا عنایتی زانوی خود را به تیغ جراحان سپرد

سرمربی هوادار شب گذشته زانوی آسیب دیده اش را پس از گذشت ماه ها و در نخستین فرصت،تحت درمان و عمل گروه پزشکی قرار داد

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
رضا عنایتی که بیش از چهار ماه پیش در مجموعه ورزشی خیریه عمل و در تمرینات هوادار با آسیب دیدگی شدیدی مواجه شده بود،بالاخره توانست پای آسیب دیده خود را به تیغ جراحان بسپارد

باشگاه هوادار برای سرمربی موفق خود و آقای گل تاریخ لیگ برتر فوتبال ایران آرزوی تندرستی و بهروزی روزافزون دارد