مصطفی سلیمانی به عنوان مدیر حقوقی و رئیس کمیته انضباطی باشگاه هوادار معرفی شد

مدیر حقوقی و مسئولان انضباطی باشگاه هوادار منصوب و به طور رسمی معرفی شدند

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
محمدجواد رحیمی مدیرعامل باشگاه هوادار با صدور حکمی مصطفی سلیمانی را به طور رسمی به سمت مدیر حقوقی باشگاه هوادار منصوب کرد

همچنین با صدور احکامی جداگانه مصطفی سلیمانی مدیر حقوقی،علی طهماسبی مدیر تیم و میلاد فاندر مدیر روابط عمومی و رسانه باشگاه هوادار با حفظ سمت به ترتیب به عنوان رئیس و اعضای کمیته انضباطی باشگاه هوادار رسما منصوب و معرفی شدند