سخندان و افشون،علیه بابک مرادی و هوادار!

گروه داوری دیدار نفت مسجدسلیمان و هوادار و به ویژه کمک داورها،با اشتباهات عجیب خود مانع گلزنی بابک مرادی و هوادار در مصاف مذکور شدند!

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
پوکر کمک داوران دیدار نفت مسجدسلیمان و هوادار در برافراشتن اشتباه پرچم های خود به علامت آفساید،از به ثمر رسیدن چهار موقعیت خطرناک گلزنی آبی بنفش ها جلوگیری کرد!

هوادار در ادامه سوت های به اشتباه دمیده و پرچم های به ناحق برافراشته علیه خود در فصل جاری که تا بدین جای کار شکیبایی را در برابر آن پیشه کرده است،به شدت به عملکرد گروه داوری دیدار روز گذشته خود معترض بوده و شکایت از کمک داورهای جدال مورد اشاره را در دستور کار خود دارد

http://havadarsc.com/22245