کوپال ناظمی داور دیدار شهر خودرو و هوادار شد

گروه داوری دیدار شهر خودرو و هوادار معرفی شد

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
کمیته داوران اسامی گروه داوری دیدار شهر خودرو و هوادار از هفته نوزدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران را منتشر کرد که به شرح ذیل می باشد

داور:کوپال ناظمی
کمک داورها:دانیال باشنده-اسماعیل احمدی-علی بای
ناظر داوری:مسعود مرادی