امیر عرب براقی داور دیدار هوادار و مس شد

گروه داوری دیدار هوادار و مس معرفی شد

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
کمیته داوران اسامی گروه داوری دیدار هوادار و مس از هفته بیست و دوم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران را منتشر کرد که به شرح ذیل می باشد

داور:امیر عرب براقی
کمک داورها:امیرمحمد داودزاده-مرتضی یوسف شهریاری-عبدالنبی پورخلف
ناظر داوری:محمدرضا فلاح