باشگاه هوادار گزارش و برنامه حرفه ای سازی ارائه داد!

باشگاه هوادار در دو رده سنی جوانان و امید و در بخش آکادمی برنامه های آموزشی گوناگونی برگزار کرد

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
هواداری ها در راستای اخذ مجوز حرفه ای سازی از کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزاری برنامه های الزامی و آموزشی ابلاغی از سوی نهاد مربوطه به تمامی باشگاه ها را روزهای گذشته در دستور کار داشته است

کلاس ها و برنامه های آموزشی مورد اشاره شامل مباحث مربوط به یکپارچگی در ورزش،اخلاق،دوپینگ و داوری می باشد که آکادمی باشگاه هوادار مطابق استانداردهای بین المللی و حرفه ای و در مجموعه های وب پذیرای بازیکنان رده های سنی خود بوده است

بازیکنان هوادار در بخش قوانین داوری از تجربیات ارزشمند حسین عرب براقی ریاست کمیته داوران هیات فوتبال تهران بهره مند شدند و مدرس بخش دوپینگ نیز دکتر شیما قنادی عضو کمیته دوپینگ فدراسیون فوتبال بوده است

هواداری ها در دو بخش دیگر اخلاق و یکپارچگی در ورزش نیز دکتر حسین صدقی را به عنوان استاد دانشگاه و مدرس فوتبال در کنار خود داشتند

آبی بنفش ها همچنین در روزهای گذشته و در ادامه اقدامات مربوط به معیار ورزشی در تست های مرکز پزشکی ورزشی ایفمارک شرکت نمودند و همچنین دیگر مسائل مربوط به معیار مذکور نیز در سامانه کلاس بارگزاری شده است و دو معیار حقوقی و مالی باقی مانده نیز در مسیر تکمیل شدن و بارگزاری نهایی قرار دارد

از دیگر اقدامات بسیار موثر کمیته حرفه ای سازی مجموعه اما می توان به تدوین و نگارش برنامه توسعه جوانان باشگاه هوادار با شعار یک تیم،یک خانواده اشاره کرد که آکادمی باشگاه هوادار را ملزم می سازد مطابق با برنامه مستند و استاندارد پیش بینی شده مسائل مربوطه را وارد فاز اجرایی نماید

در معیار ساختاری اما بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا اواخر فروردین ماه و برای بازدید از ورزشگاه های معرفی شده از سوی باشگاه های ایرانی وارد تهران خواهند شد که باشگاه هوادار ورزشگاه پاس قوامین را به عنوان ورزشگاه خانگی خود معرفی نموده است و مدیران مجموعه مذکور نیز آمادگی خود را در جهت رفع ایرادات احتمالی پس از طرح آن به طور رسمی عنوان نموده اند

همچنین باشگاه هوادار در معیار پرسنلی نیز همان ابتدا تمامی مدارک و مستندات مربوط به خود را بارگزاری نموده است که شایان ذکر می باشد آماده بودن تمامی اسناد مالکیتی و مدیریتی شفاف مجموعه و پیرو تلاش های بی وقفه و مجدانه مدیران مربوطه در نهایت اما برای نخستین بار موارد فوق منجر به اضافه شدن باشگاه هوادار به سامانه کلاس کنفدراسیون فوتبال آسیا شد