دنیای هوادار و ساکت واقعی است نه مجازی!

اگر چه در دنیای مجازی تلاش بسیاری شد تا عملکرد گروه شریف داوری دیدار هفته گذشته هوادار زیر سوال برود،جملگی کارشناسان داوری اما اعتقاد دارند در دنیای واقعی اشتباهی رخ نداده است!

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
نخستین بار نیست و آخرین مرتبه نیز نخواهد بود که باشگاهی در جریان یک دیدار از اشتباهات سهوی جامعه شریف داوری متضرر می شود و از ابتدای دیدار بعدی نیز با همان ذهنیت به جای مانده از مصاف پیشین به زمین بازی وارد می شود

همان زمانی که از سوی هواداری ها به جهت داشتن تجربه بیشتر در جریان و پس از پایان دیدار در گفتار و رویکردی محترمانه به آرامش نداشتن رقیب در درون و بیرون زمین اشاره شد نیز همگی متوجه دغدغه های آن ها شده بودند اما نکته آن است گناه هوادار چیست که به اذعان محمد فنایی که با اختلاف به عنوان برجسته ترین و مستقل ترین کارشناس داوری فوتبال ایران به شمار می رود،به درستی به سودش پنالتی گرفته شده است؟!

پیش از این نیز گفته شد که ادعاهای تند مطرح شده در رابطه با عملکرد داوران پس از پایان دیدار که ظاهرا تا پیش از آغاز دیدار آینده شان نیز ادامه دارد در کنار اعتراض های غیر طبیعی در جریان دیدار،تا زمانی که صرفا در جهت منافع تیمی خود باشد ایراد کم تری دارد چرا که انتخاب شیوه مذکور یک سلیقه شخصی به شمار می رود اما این که در جریان دیدار با اعتراض پی در پی سعی شود قضاوت گروه داوری را به زیان هوادار تحت تاثیر قرار دهند،نه جوانمردانه است،نه حرفه ای و اما هر چه نتوانسته اند هوادار را به عنوان یک باشگاه سود برده از مسئله داوری هفته گذشته نشان دهند اما کاملا موفق بوده اند نماینده پایتخت را به عنوان باشگاهی که از مظلوم نمایی و بهانه تراشی گریزان است معرفی نمایند!

در فصل جاری لیگ برتر و در پایان شانزدهمین هفته رقابت ها حتی یک اخطار ساده نیز بابت اعتراض به عملکرد گروه داوری نصیب ساکت الهامی سرمربی هوادار نشده است و علی رغم تمامی اشتباهات سهوی داوران شریف ایران زمین که بالانشینی ما را به میانه نشینی در جدول رده بندی تبدیل کرده اند،در تمامی نشست های خبری پس از پایان دیدار نه تنها هرگز انتقادی از سوی کادر فنی طرح نشده که همواره حتی در روز چشیدن طعم شکست و تساوی نیز در اقدامی غیرمعمول لب به تمجید از عملکرد داوران در هر شرایطی گشوده شده است!

جزئیاتی که پایبندی به آن در کنار رعایت دیگر فاکتورهای اخلاقی سبب شده است چهره واقعی سرمربی فنی،با تجربه و دوست داشتنی ما با کار کردن در مجموعه ای که به بی حاشیه بودن شهره شده است در ذهن فوتبال دوستان نمایان شود