شهر خودرو و هوادار را از شبکه استانی خراسان رضوی ببینید!

شبکه تلویزیونی استانی خراسان رضوی دیدار شهر خودرو و هوادار را به طور زنده پخش خواهد کرد

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
جهت اطلاع علاقه مندان دیدار شهر خودرو و هوادار به صورت زنده و با هشت دوربین از شبکه تلویزیونی استانی خراسان رضوی پوشش داده خواهد شد