سید مهدی مرجان زاده داور دیدار نفت آبادان و هوادار شد

گروه داوری دیدار نفت آبادان و هوادار معرفی شد

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
کمیته داوران اسامی گروه داوری دیدار نفت آبادان و هوادار از هفته پایانی رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران را منتشر کرد که به شرح ذیل می باشد

داور:سید مهدی مرجان زاده
کمک داورهاحمیدرضا افشون-سعید زیبا-امیر ایار
ناظر داوری:البرز حاجی پور