مسعود شجاعی دستیارانش را معرفی کرد

کادر فنی بنفش ها به طور رسمی قراردادشان را با باشگاه هوادار به امضا رساندند

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
پس از عقد قرارداد رسمی مسعود شجاعی و معرفی کاپیتان پیشین بنفش پوشان پایتخت و ملی پوش با سابقه و لژیونر پرافتخار فوتبال ایران به عنوان سرمربی جدید هوادار،کادر فنی هواداری ها نیز قرارداد رسمی شان را منعقد کردند

حمید عبداللهی،محمود شجاعی،مهرداد طهماسبی،اشپیتیم آرفی،یاگو(مربی بدنساز)کاظم کرامتی(مربی گلر)و حمیدرضا ظهرابی(آنالیزور)دستیاران رسمی مسعود شجاعی در کادر فنی هواداری ها را تشکیل می دهند