دو انتصاب جدید در باشگاه هوادار

مدیر روابط عمومی و عضو کمیته انضباطی باشگاه فرهنگی ورزشی هوادار به طور رسمی معرفی شدند

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
در ادامه روند ساختار سازی در دوره مدیریتی جدید و در تمامی بخش های اجرایی،اداری،پشتیبانی،حقوقی،فنی،رسانه و…صبح امروز معارفه رسمی دو عضو کنونی مجموعه در سمت های جدید برگزار شد

بدین ترتیب و طی احکامی جداگانه که از سوی بهرام امیری مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی هوادار صادر شد،علی طهماسبی مدیر تیم فوتبال هوادار با حفظ سمت به عنوان عضو کمیته انضباطی و میلاد فاندر مدیر رسانه تیم فوتبال هوادار نیز با حفظ سمت به عنوان مدیر روابط عمومی باشگاه هوادار منصوب شدند