دیدار امیرحسین فشنگچی کاپیتان دو فصل گذشته با مدیرعامل و سرمربی هوادار

روز چهارشنبه مدیرعامل،سرمربی و کاپیتان فصول گذشته هوادار در نشستی صمیمانه به گفت و گو پرداختند

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار
امیرحسین فشنگچی کاپیتان دو فصل گذشته هوادار بنا به دعوت مدیران به دفتر باشگاه آمد و با بهرام امیری مدیرعامل و رضا عنایتی سرمربی هوادار دیدار کرد