شکایت رسمی باشگاه هوادار از ناصر جنگی و همکارانش!

باشگاه هوادار در اعتراض رسمی به عملکرد ضعیف گروه داوری شکایت خود را به کمیته داوران،اخلاق،انضباطی،حراست وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال ارسال می کند

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
زمانی که به یقین می رسید فحاشی سریالی و غیر اخلاقی بازیکنان رقیب برای شان تاوانی ندارد و عملکرد ضعیف گروه های داوری دیدارهای هوادار برابر نفت مسجدسلیمان،تراکتور،مس رفسنجان و…با واکنش در خوری مواجه نمی شود و کماکان ادامه دارد،وقتی پنالتی های تان گرفته نمی شود و هر برخوردی را برای حریفان تان اما پنالتی تشخیص می دهند و پنالتی به کنار که خطاهای پنجاه پنجاه و چهل به شصت نیر متعلق به رقبای تان خواهد بود و وقتی می بینید که گروه داوری دیدارتان نه تنها آمادگی روانی که آمادگی جسمانی مورد نیاز را نیز برای قضاوت دیدارتان ندارند و وقتی شجاعت و شاید تصمیمی برای گرفتن وقت های اضافی دیدارتان ندارند،ضمن احترام به قشر شریف داوری اما مجبور می شوید شکایت رسمی خود را به نهادهای مربوطه ارسال نمایید