ستاره های بنفش قراردادشان را تمدید کردند!

پنج بازیکن هوادار قرارداد جدیدشان را به امضا رساندند

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
داریوش شجاعیان،بابک مرادی و سید محمد میری برای سومین فصل پیاپی و امید سینگ و محمد مهدی مهدی خانی نیز برای دومین فصل پیاپی پیراهن بنفش هوادار را به تن خواهند کرد و بدین ترتیب قرارداد رسمی خود را به امضا رساندند