هافبک میانی نساجی به هوادار پیوست؛ایوب کلانتری چهارمین خرید بنفش پوشان!