بنفش ها و ماموریت ثبت نخستین امتیاز در سیرجان!

محمود فکری و شاگردانش برای کسب نخستین امتیاز خارج از خانه هوادار برابر گل گهر به سیرجان سفر خواهند کرد

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
هواداری ها پس از نمایش جذاب هفته گذشته برابر استقلال و شکست تلخ در آزادی تمرینات پرفشار و البته شادابی را برای رویارویی با گل گهر پشت سر می گذارند

بنفش ها در نخستین روز هفته و پس از دیدار برابر آبی ها یک روز را به ریکاوری و روز دیگری را نیز به استراحت پرداختند و از روز دوشنبه تا پنج شنبه تمرینات خود را در مجموعه ورزشی همای تهران پشت سر گذاشتند

محمود فکری و شاگردانش از ده روز گذشته تمرینات خود را از مجموعه ورزشی خیریه عمل به مجموعه ورزشی هما منتقل کرده اند تا زمین چمن اختصاصی و قدیمی هواداری ها عملیات بهسازی یک ماهه خود را پشت سر بگذارد

هوادار در حالی روز شنبه به مصاف گل گهر می رود که در چهار دیدار گذشته خود برابر صنعتی ها تا به کنون در سیرجان موفق به کسب امتیاز نشده و در تهران نیز آمار یک شکست و یک تساوی را به ثبت رسانده است،اگر چه که عملکرد هفته گذشته بنفش پوشان در شهرآورد کوچک پایتخت و آمار مناسب و همیشگی شان در خارج از خانه نشان می دهد کویر نشینان روز دشواری را برابر شاگردان فکری در پیش دارند

بنفش پوشان پایتخت روز جمعه تمرین سبک دیگری را برگزار خواهند کرد و پس از آن با پرواز هواپیمایی ماهان تهران را به مقصد سیرجان ترک خواهند کرد و در هتل عطر سیب آن شهر مستقر خواهند شد

هواداری ها اما روز یک شنبه نیز در سیرجان خواهند ماند و پس از برگزاری تمرین ریکاوری،کرمان را ترک خواهند کرد و تمرینات شان را در تهران و برای مصاف روز جمعه خود برابر پیکان پیگیری خواهند کرد

ایوب کلانتری به دلیل مصدومیت و قائم اسلامی خواه به دلیل محرومیت غایبان قطعی هوادار برابر گل گهر تا بدین لحظه خواهند بود و بنفش ها با توجه به نزدیکی امتیازها و فاصله سه امتیازی شان با نیمه بالای جدول رده بندی انگیزه زیادی دارند که از سیرجان دست پر برگردند