احمد محمدی داور دیدار نفت مسجد سلیمان و هوادار شد

گروه داوری دیدار نفت مسجد سلیمان و هوادار معرفی شد

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
کمیته داوران اسامی گروه داوری دیدار نفت مسجد سلیمان و هوادار از هفته بیست و سوم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران را منتشر کرد که به شرح ذیل می باشد

داور:احمد محمدی
کمک داورها:مهدی شفیعی-بهزاد پناهی-مسعود حقیقی
ناظر داوری:بهرام مهرپیما