نشست هماهنگی دیدار پیکان و هوادار برگزار شد

نشست هماهنگی مصاف پیکان و هوادار با حضور نمایندگان دو باشگاه و مسئولان برگزاری به پایان رسید

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
نشست هماهنگی دیدار پیکان و هوادار روز شنبه در سازمان لیگ برگزار شد که علی طهماسبی و میلاد فاندر به عنوان مدیر تیم و مدیر رسانه هوادار و رضا رهقی و امیر صادقی پناه نیز به عنوان مدیر تیم و مدیر رسانه پیکان در کنار امیر روشنک نماینده سازمان لیگ،عباس تیموری نماینده هیات فوتبال و دیگر مسئولان برگزاری در این جلسه شرکت نمودند

بدین ترتیب هوادار روز یک شنبه با پیراهن سفید و پیکان نیز با پیراهن آبی به میدان می روند