هوادار چند سال جوان تر شد!

هواداری ها به نسبت فصل گذشته میانگین سنی بازیکنان خود را کاهش دادند

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
آبی بنفش ها که در فصل گذشته با میانگین سنی ۲۸.۵ سال و با کسب رتبه یازدهمی به کار خود پایان دادند،در فصل پیش رو اما سیاست جوان گرایی را دستور کار خود داده و معدل سنی شان را نیز تا بدین جای کار حدود سه سال کاهش داده اند که عدد قابل توجهی به شمار می رود

هوادار مدل ساکت الهامی با میانگین سنی ۲۵.۹ یکی از جوان ترین باشگاه های لیگ برتری به شمار می رود که سعی دارند در فصل پیش رو نیز کماکان به ماجراجویی های شان در فوتبال ایران ادامه دهند