آلومینیوم و هوادار را از شبکه آفتاب ببینید!

آفتاب(شبکه تلویزیونی استان مرکزی)دیدار آلومینیوم و هوادار را به طور زنده پخش خواهد کرد

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
دیدار نمایندگان لیگ برتری شهرهای تهران و اراک به صورت زنده و با هشت دوربین از آفتاب(شبکه تلویزیونی استان مرکزی)پوشش داده خواهد شد