دیدار هوادار و گل گهر لغو و به روز چهارشنبه موکول شد

جدال روز سه شنبه هوادار و گل گهر به دلیل آلودگی هوای پایتخت برگزار نخواهد شد

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
هوادار و گل گهر که پیرو برنامه پیشین از ساعت ۲۰:۰۰ روز سه شنبه مقرر گردیده بود به مصاف یک دیگر بروند،به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی در کنار حداقل چهار دیدار دیگر مصاف شان لغو به روز آینده موکول شد