پیوستن ساکت الهامی به باشگاه تراکتور با مخالفت باشگاه هوادار منتفی شد

باشگاه هوادار بدین وسیله و با صدور اطلاعیه ای رسمی مخالفت قطعی مجموعه را با جدایی سرمربی خود اعلام می دارد

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
در روزهای گذشته و پس از پذیرش استعفای قربان بردیف از سوی مدیران باشگاه تراکتور،خیلی زود و به طور طبیعی زمزمه علاقه باشگاه مذکور و طرفدارانش به جذب سرمربی پیشین شان به گوش رسید و در پی آن مطابق پیش بینی ها مذاکرات در سطح عالی میان مدیران دو باشگاه شکل می گیرد و اما پس از کش و قوس های فراوان،بدین ترتیب و به طور قطعی و رسمی باشگاه هوادار با توجه به قرارداد حرفه ای فی مابین با جدایی سرمربی خود و پیوستن وی به باشگاه تراکتور که به طور حرفه ای و باشگاه دیگری که به طور غیر حرفه ای پیشنهاد جذب ایشان را طرح کرده مخالفت نموده و برای تراکتوری ها در ادامه مسیر آرزوی موفقیت می نماید