تساوی هوادار و مس کرمان در دیداری تدارکاتی

هواداری ها در ادامه دیدارهای تدارکاتی خود روز چهارشنبه برابر مس کرمان به میدان رفتند

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
هوادار و مس کرمان در جدالی تدارکاتی که روز چهارشنبه در مجموعه ورزشی رضی آباد شهریار برگزار شد برابر یک دیگر صف آرایی کردند که نتیجه دیدار در نهایت با تساوی بدون گل خاتمه یافت

نکته جالب توجه دیدار اما تک گل صائب محبی برابر مس کرمان بود که داور دیدار به اشتباه آن را در کمال تعجب مردود تشخیص داد

ساکت الهامی اما به سبک سه دیدار دوستانه برابر پیکان،استقلال و مس رفسنجان بیش از بیست و پنج بازیکن خود را به زمین بازی فرستاد تا تقریبا تمامی بازیکنان هوادار پیش از آغاز مجدد رقابت های لیگ برتر کاملا در شرایط بازی قرار گرفته باشند

شاگردان ساکت الهامی روز دوشنبه هفته پیش رو آخرین بازی دوستانه خود را در کرج و برابر پیکان برگزار خواهند کرد تا بدین ترتیب و با ادامه روند مناسب آماده سازی خود برای استارت دوباره ماراتن خلیج فارس ثانیه شماری کنند