هواداری ها شارژ مالی شدند

باشگاه هوادار که سردمدار واقعی رعایت موضوع سقف عدد قرارداد و کف مدت قرارداد در فوتبال ایران به شمار می رود،سیاست پرداختی های مالی خود در فصل پیش رو را نیز تعیین کرد

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
مدیران باشگاه هوادار با بیست بازیکن فصل پیش رو که سابقه پوشیدن پیراهن هوادار در فصل گذشته را نیز در کارنامه دارند و همچنین تمامی عوامل مجموعه که در فصل گذشته در هوادار فعالیت داشتند،به طور رسمی و صد در صدی تسویه حساب مالی کردند

هواداری ها در چند روز آینده و پیش از آغاز فصل پیش رو بیست درصد عدد قراردهای خود را دریافت خواهند کردند و در چند روز گذشته نیز پنج درصد عدد قراردادهای خود را در نخستین پرداختی ماهیانه مجموعه و بنا بر سیاست گذاری های جدید دریافت نموده اند

مدیران آبی بنفش پوشان پایتخت پیرو مصوبه رسمی هیات مدیره باشگاه در فصل پیش رو،پنج درصد عدد قرارداد هواداری ها را به طور ماهیانه پرداخت خواهند کرد تا انضباط مالی در باشگاهی تازه تاسیس که بی شک یکی از منطقی ترین بودجه های فصل پیش رو را میان باشگاه های لیگ برتری در اختیار دارد برقرار گردد

باشگاه هوادار همچنین در روزهای آینده پرداخت طلب بازیکنان و کادر فنی فصل گذشته و جدا شده از مجموعه را در دستور کار قرار می دهد