هوادار و سپاهان را از شبکه ورزش ببینید!

شبکه تلویزیونی ورزش دیدار هوادار و سپاهان را به طور زنده پخش خواهد کرد

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
جهت اطلاع علاقه مندان و ضمن قدردانی از مدیران تلویزیون اینترنتی آنتن که همواره و در تمامی مقاطع نگاه ویژه ای به باشگاه هوادار داشته و دارند،در پی موافقت و مساعدت مدیران شبکه ورزش و هماهنگی و همکاری باشگاه های هوادار و سپاهان دیدار مذکور به صورت زنده با هشت دوربین و گزارش محمد رجبی از شبکه تلویزیونی ورزش پوشش داده خواهد شد