بازی رو پیش بینی کن؛ششصد گیگ اینترنت ثابت جایزه ببر!