عزت الله پورقاز مدافع میانی فصل گذشته سپاهان با عقد قراردادی رسمی و دو ساله به هوادار پیوست