ساکت الهامی کادر فنی هوادار را معرفی کرد

مربیان جدید هوادار قرارداد رسمی خود را به امضا رساندند

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
شاهرخ بیانی،ایمان عالمی،داود فنایی،مظاهر رحیم پور،عادل باباپور و حمید عبدالوند مربیانی می باشند که در فصل پیش رو کادر فنی هوادار را تشکیل خواهند داد

تمرینات آماده سازی هوادار از روز شنبه هفته گذشته زیر نظر ساکت الهامی و دستیارانش در مجموعه ورزشی خیریه عمل تهران آغاز شده است و به زودی نیز جهت برگزاری اردوی آماده سازی ده روزه و چند دیدار تدارکاتی تهران را به مقصد کشور ترکیه ترک خواهند کرد