هوادار به دیدار مس و پیکان می رود

رضا عنایتی و شاگردانش پیش از دیدار برابر ذوب آهن،برگزاری دو دیدار تدارکاتی را دستور کار دارند

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
هواداری ها در نخستین دیدار تدارکاتی خود روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ میهمان مس رفسنجان خواهند بود و در دومین جدال دوستانه خود نیز روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ میهمان پیکان تهران خواهند بود

هوادار روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ میزبان ذوب آهن خواهد بود و تمرینات آماده سازی شان نیز مانند همیشه در مجموعه ورزشی خیریه عمل تهران جریان دارد