مهدی سیدعلی داور دیدار هوادار و فجر شد

گروه داوری دیدار هوادار و فجر معرفی شد

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
کمیته داوران اسامی گروه داوری دیدار هوادار و فجر از هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال ایران را منتشر کرد که به شرح ذیل می باشد

داور:مهدی سیدعلی
کمک داورها:حسین ظهیری-حمیدرضا افشون-سعاد وفاپیشه
ناظر داوری:احمد صالحی