تساوی امیدهای هوادار و داماش در نخستین دیدار

آبی بنفش ها در نخستین دیدار رسمی خود از رقابت های امیدهای فوتبال تهران متوقف شدند

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
هواداری ها روز سه شنبه در رده سنی امید نیز به طور رسمی وارد رقابت های فوتبال تهران شدند

هوادار که تا دقایق پایانی جدال برابر داماش با تک گل نیمه نخست امیرحسین مظلومی که روی پاس آرین امینی به ثمر رسید از رقیب خود پیش بود،در نهایت اما از روی نقطه پنالتی دروازه اش را باز شده دید و بدین ترتیب امیدهای هوادار یک امتیاز از نخستین دیدار رسمی شان دشت کردند

سیاوش امیری،سعید توپا اسفندیاری،امیر جهاندیده،فرشاد عباسی،آریا توماری،نیما حمدی،امیرحسین خلیلی،امیرحسین مظلومی،آرین امینی،محراب عزآبادی و ابوالفضل ناصری پور یازده مرد منتخب هوادار در دیدار برابر داماش بودند

پرهام خالقی،شایان آدینه پور،وحید عسگری،هدایت میرکتولی و متین اسماعیلی نیز پنج یار تعویضی آبی بنفش پوشان پایتخت در دیدار مذکور بودند