هافبک میانی مس رفسنجان به هوادار پیوست؛قائم اسلامی خواه نخستین خرید بنفش پوشان!