تساوی هوادار و ذوب آهن در دیداری تدارکاتی

هواداری ها روز جمعه و در آخرین جدال آماده سازی خود پیش از رویارویی با استقلال به تساوی رسیدند

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
شاگردان محمود فکری روز جمعه از ساعت ۱۵:۰۰ در مجموعه ورزشی الیاف تهران و در دیداری که قضاوت آن را شاهین یزدانی عهده دار بود میهمان ذوب آهن شدند و در نهایت دیدار با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید

گل های مصاف دوستانه بنفش ها برابر گاندوها را ابتدا امید لطیفی روی پاس فردین یوسفی برای ذوب آهن و در ادامه امین قاسمی نژاد روی پاس کریم اسلامی برای هوادار به ثمر رساندند