آلومینیوم و هوادار را از شبکه آفتاب ببینید!

شبکه تلویزیونی استان مرکزی دیدار آلومینیوم و هوادار را به طور زنده پخش خواهد کرد

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
دیدار نمایندگان لیگ برتری شهرهای اراک و تهران به صورت زنده از شبکه آفتاب پوشش داده خواهد شد

جدال جذاب آلومینیوم و هوادار روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۰۰ با قضاوت سید وحید کاظمی در ورزشگاه امام خمینی اراک برگزار خواهد شد