هوادار با هفت غایب به مصاف مس می رود!

آبی بنفش پوشان پایتخت در نبود چهار بازیکن به دلیل محرومیت و سه بازیکن به علت مصدومیت برابر نارنجی پوشان رفسنجان به میدان می روند

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
سید محمد میری،سید محمد حسینی،محمدجواد محمدی،امیرحسین پورمحمد،نیما انتظاری،فرزاد جعفری و مهرداد بشاگردی هفت غایب هوادار در دیدار برابر مس خواهند بود