سید وحید کاظمی داور دیدار آلومینیوم و هوادار شد

گروه داوری دیدار آلومینیوم و هوادار معرفی شد

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
کمیته داوران اسامی گروه داوری دیدار آلومینیوم و هوادار از هفته بیست و یکم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران را منتشر کرد که به شرح ذیل می باشد

داور:سید وحید کاظمی
کمک داورها:ایوب غلام زاده-علیرضا طاهرخانی-مسعود حقیقی
ناظر داوری:حیدر شکور