نشست خبری پیش از دیدار هوادار و نفت آبادان برگزار شد

نشست خبری پیش از آغاز مصاف هواداری ها و نفتی ها به پایان رسید

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
نشست خبری دیدار هوادار و نفت آبادان روز چهارشنبه در سازمان لیگ برگزار شد که رضا عنایتی و میلاد فاندر به عنوان سرمربی و مدیر رسانه هوادار و علیرضا منصوریان نیز به عنوان سرمربی نفت آبادان در کنار خبرنگاران و عکاسان در جلسه شرکت نمودند