اعتراض رسمی باشگاه هوادار به گزینش عجیب کمیته داوران

عبدالنبی پورخلف قاضی دیدار فجر و هوادار شد

داور جنجالی دیدار هوادار و شهرداری آستارا در آخرین مصاف فصل گذشته،قاضی دیدار فجر و هوادار شد

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
باشگاه فرهنگی ورزشی هوادار رسما مراتب اعتراض خود را نسبت به گزینش داور دیدار فجر و هوادار به کمیته داوران و نهادهای مربوطه ارسال کرده است

عبدالنبی پورخلف و رضا کرمانشاهی دو داور دیدار هوادار و شهرداری آستارا و ملوان و بادران در هفته پایانی رقابت های لیگ یک بودند که با اشتباهات آشکار خود تا آستانه تغییر سرنوشت صعود کنندگان به لیگ برتر نیز پیش رفتند که مورد هجمه بی سابقه کارشناسان و رسانه ها قرار گرفتند

حمید نادری،مرتضی یوسف شهریاری و پیمان فرخی مهر کمک داوران دیدار مذکور از هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر خواهند بود و رحیم رحیمی مقدم نیز به عنوان ناظر داوری دیدار فجر و هوادار معرفی شده است