فوروارد گل گهر به هوادار پیوست؛یونس شاکری پنجمین خرید بنفش پوشان!