نشست صمیمانه هیات مدیره و سرمربی هوادار

روز یک شنبه نشست صمیمانه ای در باشگاه هوادار برگزار شد

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
اعضای هیات مدیره باشگاه هوادار روز یک شنبه در ساختمان مجموعه پذیرای سرمربی جدید هوادار شدند و ضمن عرض خوش آمد و آرزوی موفقیت برای ایشان و همکاران شان بر ضرورت تلاش همه جانبه تمامی ارکان مجموعه جهت ادامه روند صعودی باشگاه هوادار تاکید کردند

محمدجواد رحیمی مدیرعامل،محمد محمداسماعیلی عضو هیات مدیره و محسن ملا ریاست هیات مدیره،محمود فکری سرمربی،علی طهماسبی مدیر تیم و میلاد فاندر مدیر روابط عمومی و رسانه باشگاه هوادار در نشست مذکور شرکت کردند

روز چهارشنبه هفته گذشته نیز نشست مشترکی میان محمود فکری سرمربی هوادار و وحید رحیمی مدیر آکادمی باشگاه هوادار و مربیان تیم های پایه برگزار شد تا هماهنگی مناسبی میان کادر فنی تیم های پایه و آکادمی باشگاه هوادار و کادر فنی تیم فوتبال بزرگسالان ایجاد شود