محمدجواد رحیمی عضو هیات مدیره باشگاه هوادار شد

پس از انتصاب مدیرعامل و ریاست هیات مدیره،عضو جدید هیات مدیره باشگاه هوادار نیز معرفی شد

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
محمدجواد رحیمی به عنوان عضو جدید هیات مدیره باشگاه هوادار منصوب شد

پیش از این نیز بهرام امیری به عنوان مدیرعامل و محمد محمداسماعیلی به عنوان ریاست هیات مدیره باشگاه هوادار منصوب و معرفی شدند