نشست خبری پیش از دیدار پیکان و هوادار برگزار شد

نشست خبری مصاف پیکانی ها و هواداری ها به پایان رسید

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
نشست خبری پیش از آغاز دیدار پیکان و هوادار روز شنبه در سازمان لیگ برگزار شد که میثم رضاپور و میلاد فاندر به عنوان مربی و مدیر رسانه هوادار و سید مجتبی حسینی و امیر صادقی پناه نیز به عنوان سرمربی و مدیر رسانه پیکان در کنار خبرنگاران و عکاسان در نشست مذکور شرکت نمودند