تغییر ساعت سه دیدار پیش روی هوادار در لیگ برتر

ساعت سه جدال آتی هوادار در لیگ برتر تغییر کرد و دیدارها زودتر از زمان اعلامی پیشین آغاز خواهد شد

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
بدین ترتیب و پیرو آخرین برنامه اعلامی سازمان لیگ فدراسیون فوتبال ساعت دیدار هوادار و ذوب آهن از هفته بیست و پنجم لیگ برتر از ۱۹:۰۰ به ۱۸:۳۰ تغییر کرد و ساعت دیدار تراکتور و هوادار از هفته بیست و ششم مسابقات نیز از ۱۸:۳۰ به ۱۶:۳۰ موکول شد

همچنین ساعت دیدار هوادار و فجر از هفته بیست و هفتم ماراتون خلیج فارس نیز از ۱۹:۳۰ به ۱۸:۰۰ تغییر کرد تا به نوعی زمان سه دیدار از شش گانه پایانی هوادار در لیگ برتر فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دست خوش تغییر شده باشد

شایان ذکر است زمان دیدار تراکتور و هوادار بنا به خواست باشگاه هوادار و زمان دو دیدار هوادار برابر ذوب آهن و فجر نیز با درخواست باشگاه های ذوب آهن و فجر تغییر کرده است که بدین ترتیب زمان هر سه دیدار پیرو نامه نگاری باشگاه های میهمان در جهت سهولت در پروسه رزرو بلیط پرواز برگشت و با موافقت باشگاه های میزبان و سازمان لیگ فدراسیون فوتبال تغییر نموده است