دعوت رسمی باشگاه هوادار از رسانه های ورزشی

تمرین روز یک شنبه بنفش ها با حضور خبرنگاران و عکاسان برگزار خواهد شد

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
بنفش پوشان پایتخت که روز پنج شنبه در دیداری خارج از خانه برابر مس در رفسنجان به تساوی رسیدند،صبح روز جمعه در کرمان تمرین ریکاوری خود را برگزار خواهند کرد و پس از پایان تمرین شان به تهران بازمی گردند

با نظر مسعود شجاعی سرمربی هوادار بنفش ها روز شنبه را به استراحت می پردازند و از روز یک شنبه دور جدید تمرینات شان را جهت رویارویی با شمس آذر آغاز خواهند کرد

پیرو هماهنگی ها تمرین روز یک شنبه هواداری ها با حضور خبرنگاران و عکاسان برگزار خواهد شد و باشگاه هوادار بدین وسیله از نمایندگان گرامی تمامی رسانه های مجاز ورزشی به طور رسمی دعوت به عمل می آورد و اعلام می دارد که روز یک شنبه ساعت دوازده ظهر در زمین شماره دو مجموعه ورزشی آزادی تهران میزبان اصحاب محترم رسانه خواهد بود