گروه داوری دیدار هوادار و ذوب آهن معرفی شد

حسین زیاری داور دیدار هوادار و ذوب آهن شد

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
کمیته داوران اسامی گروه داوری دیدار هوادار و ذوب آهن از هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال ایران را منتشر کرد که به شرح ذیل می باشد

داور:حسین زیاری
کمک داورها:محمدرضا ابوالفضلی-قهرمان نجفی-شعیب بهروزی
ناظر داوری:علیرضا کهوری