ایمان کهیش داور دیدار مس رفسنجان و هوادار شد

گروه داوری دیدار مس رفسنجان و هوادار معرفی شد

به گزارش رسانه رسمی باشگاه هوادار،
کمیته داوران اسامی گروه داوری دیدار مس رفسنجان و هوادار از هفته ششم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران را منتشر کرد که به شرح ذیل می باشد
داور:ایمان کهیش
کمک داورها:سیدمحمد هاشمی نسب-حامد صفایی-احمد محمدی
ناظر داوری:اسماعیل صفیری